maybo

35 tekstów – auto­rem jest maybo.

...a mnie cier­pienie wca­le nie uszlachet­nia, tyl­ko ogłupia i po­wodu­je zat­ra­canie sa­mej siebie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 listopada 2012, 13:35

tyl­ko proszę cię, ser­ce, tym ra­zem nie po­myl się i nie za­wiedź mnie... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 lipca 2012, 18:31

...a może czas naj­le­piej wie, co ro­bi- zos­ta­wia tyl­ko to, co ważne, a wszys­tko in­ne kończy i zabiera?... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 lutego 2012, 07:49

... wciąż boję się, aby nie przek­roczyć tej cien­kiej gra­nicy, ja­ka jest po­między zaufa­niem a naiwnością... 

myśl
zebrała 175 fiszek • 16 marca 2011, 19:45

Wybór zaw­sze jest bo­les­ny, bo za każdym ra­zem wiąże się z ut­ratą te­go, cze­go nie wybraliśmy.... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 4 marca 2011, 09:28

niekiedy jed­no małe "ni­by nic" tak wiele uświada­mia, sku­tecznie poz­ba­wiając złudzeń... 

myśl
zebrała 116 fiszek • 18 stycznia 2011, 18:29

stałość uczuć to dar czy przekleństwo?... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 27 grudnia 2010, 10:40

...i znów ten uśmiech lo­su... szko­da tyl­ko, że ty­le w nim ironii.... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 28 listopada 2010, 12:21

...niczym dot­knięcie skrzy­deł mo­tyla- na skórze, w duszy, w sercu... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 8 listopada 2010, 14:48

bez od­niesienia do dru­giego człowieka wy­rażanie uczuć jest niepełne, a może na­wet niemożliwe... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 października 2010, 13:03

maybo

... ktoś mnie określił - "pesymistyczna optymistka" i z pewnością miał rację... do tego chyba już realistka( to efekt uboczny doświadczeń) świadoma swoich możliwości i ograniczeń... przeważnie bywam w dobrym humorze, czasem w refleksyjnym nastroju... cenię ład, ale godzę się z chaosem... cenię spokój i stabilizację, ale czasem mam ochotę na odrobinę szaleństwa... próbuję wszystko przewidzieć i zaplanować, ale często działam spontanicznie i intuicyjnie... lubię czerwony kolor, wysokie obcasy, dżem truskawkowy, mleko, konwalie, blask świec, ciepło, błyszczące głodne oczy...na tym poprzestanę, bo byłaby to bardzo długa lista;)... nie lubię zimy, cichych dni, zakładania z góry, że będzie źle... i na tym poprzestanę... ( choć ta lista byłaby znacznie krótsza;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maybo

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność